Spa Knowledge

5 ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา

          การเปิดร้านนวดสปาหรือทำธุรกิจสปา หากเป็นธุรกิจ SME ผู้ประกอบการอาจไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้หรือมีทักษะด้านการนวด แต่พนักงานผู้ให้บริการควรจบหลักสูตรจากโรงเรียนหรือศูนย์ที่สอนนวดสปามาก่อน ยกเว้นกิจการเจ้าของคนเดียวที่เปิดร้านสปา จะต้องมีความรู้ในการให้บริการเป็นอย่างดี ส่วนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งประเภทธุรกิจ SME และกิจการเจ้าของคนเดียว เรามี10 ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา มาแนะนำ

5 ข้อควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา

          1. กำหนดขอบเขตการให้บริการ ทุกการลงทุนมีเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ แม้ธุรกิจสปา จะรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย และการมีตัวเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าก็สามารถสร้างรายได้หรือผลกำไรให้ผู้ประกอบการได้ดี แต่ก็ต้องแลกมากับเงินลงทุนจำนวนมาก หากยังเป็นผู้ประกอบการมือใหม่อาจทำให้จมทุนหรือต้องเวลานานในการบริหารร้านนวดสปาให้มีผลกำไรจนสามารถคืนทุนได้ ดังนั้นการกำหนดขอบเขตการให้บริการจึงเป็นการวางแผนธุรกิจให้เหมาะสมและลดอัตราความเสี่ยงในการลงทุน

          2. เลือกทำเล ทุกความสำเร็จของการลงทุนในธุรกิจทุกประเภท ส่วนหนึ่งก็คือการเลือกทำเล ร้านนวดสปาก็เช่นเดียวกัน ทำเลทองของธุรกิจสปา สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของการลงทุน เลือกจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพิจารณาเลือกทำเลจากรูปแบบของร้านนวดสปา ตัวอย่างเช่น ให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลาย ทำเลที่เหมาะสมได้แกตามสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว งานมหกรรมสินค้า งานออกบูธสินค้าชุมชน เป็นต้น

          3 .กำหนดรูปแบบสปา เมื่อมีการกำหนดขอบเขตการให้บริการไว้แล้วว่าจะเปิดเป็นร้านนวดสปาแบบครงวงจร หรือเลือกให้บริการสปาเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็สามารถกำหนดรูปแบบสปาที่เราเปิดให้บริการ เช่น ร้านนวดสปาที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความผ่อนคลาย เป็นการพักผ่อนจากการทำงาน อาจกำหนดรูปแบบโดยเปิดให้บริการอยู่ในโรงแรมที่พักหรือรีสอร์สที่พัก เป็นการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

          4. จัดเตรียมบุคลากร ผู้ให้บริการถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสปา ผู้ประกอบการที่เปิดร้านนวดสปาในลักษณะเจ้าของคนเดียวต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การนวดในแต่ละประเภท หรือเรียนรู้ตามประเภทที่เปิดให้บริการ ตัวอย่างเช่น นวดเพื่อเสริมความงาม ส่วนนักธุรกิจที่เปิดร้านนวดสปาในลักษณะธุรกิจ SME ควรมีการสอนนวดสปาให้กับผู้ให้บริการ หรือส่งไปเรียนนวดสปา เพื่อให้มีทักษะความรู้ในศาสตร์การนวดแต่ละรูปแบบ

          5. ศึกษาข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจประเภทนี้

          สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการเปิดร้านนวดสปามีสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนทำธุรกิจในหลายๆด้าน ซึ่งข้อควรรู้ทั้ง 5 ข้อเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมือใหม่มีทิศทางการลงทุน สามารถประสบความสำเร็จนอกจากคืนทุนได้อย่างรวดเร็วยังสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ในเวลาอันรวดเร็ว