Spa Knowledge

5 วิธี สร้างบรรยากาศร้านสปาเพื่อสุขภาพ ให้โดนใจลูกค้า

          ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ จุดประสงค์หลักของผู้มารับบริการก็เพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และความเครียด วิธีทำให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการนอกจากเทคนิควิธีการนวด มาตรฐานการให้บริการ และสุขลักษณะของสถานประกอบการ การสร้างบรรยากาศภายในร้านนวดสปาก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เช่นกัน

5 วิธี สร้างบรรยากาศร้านสปาเพื่อสุขภาพ ให้โดนใจลูกค้า

1.การตกแต่งสถานที่

          การตกแต่งสถานที่เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมผสมผสานให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่แวดล้อม ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสงบ ผ่อนคลาย การตกแต่งอาจใช้รูปภาพ หรือของตกแต่งอื่น ๆขึ้นอยู่กับไอเดียหรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ

2.บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

          การสร้างบรรยากาศด้วยการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สร้างความน่าสนใจให้กับกับธุรกิจได้ หรือเลือกเสิร์ฟน้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการ โดยเฉพาะร้านนวดสปาที่มีพื้นที่จำกัดหรือเป็นธุรกิจเล็ก ๆ  ช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกสดชื่น

3. สร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นหอม

          การสร้างบรรยากาศภายในร้านนวดสปา ให้มีกลิ่นหอมทำได้หลากหลายวิธี เช่น การปลูกไม้ดอกที่มีกลิ่นหอบไว้รอบบริเวณร้าน หรือใช้สมุนไพรไทยสร้างกลิ่นหอม เช่น แขวนใบเตยหรือปักใบเตยไว้ในห้องน้ำเพื่อดูดซับกลิ่น ใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่าง ๆ หรือจุดเทียนหอม

4. สร้างบรรยากาศด้วยเสียง

            เสียงที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ เช่น เสียงน้ำไหล การใช้เสียงเพลงหรือดนตรีที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติหรือเสียงบรรเลงดนตรีไทย เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของสถานที่และเอกลักษณ์ของธุรกิจสปา

5. ภาพลักษณ์การแต่งกายและการให้บริการของพนักงาน

          การสร้างบรรยากาศภายในร้านนวดสปา ด้วยการออกแบบเครื่องแต่งกายของพนักงานด้วยผ้าไทยนอกจากสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจแล้ว สปาแต่ละแห่งจะมีการอบรมพนักงานนวดเพื่อสุขภาพในเรื่องของวิธีการนวด เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย และสร้างทัศนคติในการให้บริการเพื่อลูกค้าจะรู้สึกได้ถึงการบริการด้วยความเต็มใจของผู้ให้บริการ จากการนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น้ำหนักในการนวดและท่าทางในการนวด ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจสปานั้นได้


 

          การสร้างบรรยากาศภายในร้านนวดสปา มีผลต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ เช่น มีบริเวณล็อบบี้สำหรับต้อนรับลูกค้า การเสิร์ฟน้ำสมุนไพรให้ลูกค้าทั้งก่อนและหลังเข้ารับบริการ ห้องนวดเพื่อสุขภาพเน้นการตกแต่งแบบเรียบง่ายสไตล์ไทยๆ มีเครื่องปรับอากาศเย็น ๆ เพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลาย หรือเน้นการตกแต่งที่ไม่หรูหรา ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ แต่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งบรรยากาศทั้งสองรูปแบบอาจโดดเด่นโดนใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า