#อยู่บ้านก็รู้กัญและกัญได้ #เรียนไว้ใช้เป็น
🎉สมัครกัญช์เลย!!! อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 🎉
**คอร์สออนไลน์ D.I.Y. พืช CBD ทางเลือกเพื่อHomeCare เพื่อรู้รักษ์สุขภาพทั้งเครื่องสำอางและอาหาร ***รุ่นที่ 3
>ทฤษฎีพื้นฐานสมุนไพรพื้นบ้านทางเลือก
>ความเป็นมาของพืชกัญชงชาและกระท่อม
>ข้อห้ามข้อควรระวังและคุณประโยชน์
>แหล่งวัตถุดิบจากที่ถูกต้องตามกฎหมาย
>สาธิตการทำผงปรุงรสอาหารจากส่วนผสมกัญชง
>สาธิตการผสมนำ้มันหอม Terphine Kannabis
>สาธิตการต้มสมุนไพรกระทุ่มเทลดเบาหวาน ความดัน แก้หวัด
>สาธิตการผสม สมุนไพรขัดผิว พอกผิว นวดผ่อนคลาย
ที่มีส่วนผสมตำรับกัญจ์ไทยสัปปายะ เพื่อ D.I.Y. ส่วนบุคคล
> สาธิตการทำยาดมส้มมือโบราณผ่อนคลายสบาย
อบรมสดวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 64 ทาง Zoom Webinar
( 9.00 น. – 16.00 น) #ซักถามวิทยากรในคลาสได้

*** โปรโมชั่น 50 ท่านแรกหรือภายในวันที่ 10 กย.
💥ลงทะเบียนจาก1500 บาท ลดเหลือ 500 พร้อมมีสิทธิ์จับรางวัล
👉พิเศษพร้อมมีสิทธิ์จับรางวัลThai Stick Terpine SET
มูลค่า 2000 บาทฟรี จำนวน 10 ท่าน
👉มีเอกสารโดยละเอียดให้ดาวน์โหลดฟรีทุกท่าน
👉มีวุฒิบัติรับรองการอบรมส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลด พร้อมรวมชั่วโมงเพื่อรับการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ
สาขาไทยสัปปายะได้ตามกำหนดสอบของทางราชการ
#สมัครอารมณ์ดีกัญจ์อบรมได้เลยที่
Chaiyo Green Products
Hot Line : 0816524100

icon

Thailand Holistic Health & Wellness

ชมรมส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพและสุขภาวะองค์รวม

   ชมรมส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพและสุขภาวะองค์รวม มีวัตถุประสงค์เพื่อกลยุทธ์ขับเคลื่อนอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในสถานประกอบการกลุ่มนักส่งเสริมองค์รวมให้เป็นที่ยอมรับ

     มีเป้าหมายที่จะผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียนรวมถึงสร้างการรับรู้และเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไปสู่ภาคส่วนทั่วประเทศ โดยกลุ่มสมาชิก ผู้ดำเนินการทดสอบ ผู้ทดสอบ และผู้ผ่านการทดสอบ ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสาขาต่างๆ

เรียนสปา เรียนนวด อบรมมาตรฐาน วารีบำบัด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ หัตถบำบัด

สาขาไทยสัปปายะหัตถบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฎิบัติงานหัตถการครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
 • การนวดเพื่อสุขภาพ กลุ่มนวดแผนไทย ตามหลักการนวดไทยและกายวิภาคตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานหัตถการแผนไทยสู่สากลอย่างเป็นวิชาการ
 • การนวดเพื่อสุขภาพแผนไทยผสมผสานการใช้สื่อการนวดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามหลักสากล เช่น น้ำมันนวด ครีมนวด สมุนไพรที่เกี่ยวข้องตามตำรับสากลและแผนไทย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก หัตถบำบัด

สาขาสปาตะวันตกหัตถบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ปฎิบัติงานหัตถการครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การนวดเพื่อสุขภาพ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มนวดตะวันออก กลุ่มนวดตะวันตก
 • การขัด และ พอก ผิว พันห่อ ร่างกายแบบต่างๆ
 • การเสริมความงาม ผิวหน้า เล็บ และเส้นผมหนังศีรษะ
 • การดูแลด้านหัตถการ มือ และเท้า
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ วาร่ีบำบัด

สาขาไทยสัปปายะวารีบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านวารีบำบัด แบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
 • การวารีเพื่อสุขภาพแผนไทย การใช้สมุนไพรเพื่อการอาบ อบ แช่ ประคบ พอก ขัด
 • การใช้อุปกรณ์อบไอน้ำและความร้อนแบบกระโจม (STEAMER CABINET)
 • การใช้อุปกรณ์เครื่อง ทำความร้อน ( HEATER EQUIPMENTS) สำหรับส่งเสริมงานหัตถการเพื่อสุขภาพแผนไทย เช่น การจัดลูกประคบ หม้อเกลือ ตามหลักการแพทย์แผนไทยและหลักกายวิภาคศาสตร์แบบสากล
 • การใช้สมุนไพร อบ แช่ ประคบ ตามหลักธาตุเจ้าเรือน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก วารีบำบัด

สาขาสปาตะวันตกวารีบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านวารีบำบัด แบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การวารีเพื่อสุขภาพ กลุ่มส่งเสริมหัตการในน้ำ เช่น Wastu Aishi Floating Treatment และ การวารีบำบัดเพื่อสุขภาพ กลุ่ม Vichy Shower , Scot Hose , Jets Shower
 • การใช้อุปกรณ์แรงดันไอน้ำและความร้อน (STEAMER) Russian Bath , Turkish Bath
 • การใช้อุปกรณ์วารีบำบัดเครื่อง ทำความร้อน (SUANA HEATER) Fin Bath
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมือแรงดันน้ำ ไอน้ำ และ การประคบเพิ่มหรือลดความชื้นของร่างกาย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ โภชนบำบัด

สาขาไทยสัปปายะโภชนบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาบำบัด แบบมาตรฐานสากล  ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การจัดการด้านงานโภชนาการสำหรับส่งเสริมสุขภาพแผนไทยและ ตามหลักสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการ สี่ธาตุเจ้าเรือนตามหลักการโภชนาบำบัดแบบองค์รวมแผนตะวันออกเพื่อสุขภาพแผนไทยอิงหลักวิชาการแบบสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมอย่างเป็นวิชาการ

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก โภชนบำบัด

สาขาสปาตะวันตกโภชนบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาบำบัด แบบมาตรฐานสากล   ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การจัดการด้านงานโภชนาการสำหรับส่งเสริมสุขภาพ ตามหลักสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักการโภชนาบำบัดแบบสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมอย่างเป็นวิชาการ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ สุคนธบำบัด

สาขาไทยสัปปายะสุคนธบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านสมุนไพรคันธบัดแบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การจำแนกกลุ่ม เครื่องหอม ประเภท น้ำหอม เคมีเครื่องหอม  และน้ำมันหอมระเหย อย่างเป็นวิชาการ ตามหลักการกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาแบบสากล
 • การเข้าใจด้านสมุนไพรไทย ประเภทเครื่องหอมแผนไทยองค์รวม
 • การเลือกใช้สมุนไพรตำรับไทย สำหรับบรรเทาและป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • การเข้าใจและคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมุนไพรหอมระเหย
 • การผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 30 ชนิด สำหรับสื่อการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม    และผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • ความสามารถในการเลือกสรร แยกจำแนก ใช้น้ำมันหอมระเหย กลุ่ม 4 ธาตุเจ้าเรือน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไทยและสากล
 •  

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก สุคนธบำบัด

สาขาสปาตะวันตกสุคนธบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านสมุนไพรคันธบัดแบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การจำแนกกลุ่ม เครื่องหอม ประเภท น้ำหอม เคมีเครื่องหอม  และน้ำมันหอมระเหย
 • การเลือกแหล่งผลิตและต้นกำเนิดของสมุนไพรหอมระเหยที่นำมาใช้
 • การเลือกใช้สมุนไพรหอมระเหย สำหรับบรรเทาและป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • การเข้าใจและคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมุนไพรหอมระเหย
 • การผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอโรมาเธอราปี สำหรับสื่อการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม    และผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • ความสามารถในการเลือกสรร แยกจำแนก ใช้น้ำมันหอมระเหย กลุ่ม Energizing  , Relaxing , Refreshing   ได้อย่างถูกต้อง
 • การผสมน้ำมันหอมระเหย กับ เบสผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ ให้สมควรกับปริมาณและสมดุลกับคุณประโยชน์
หลักสูตรสปา, ธุรกิจสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนนวด, สอนนวดแผนไทย, สอนนวดแผนโบราณ, นวดแผนไทย, นวดแผนโบราณ, Thailandholistic
หลักสูตรธุรกิจสปา เส
ความสำเร็จของการบริห
Read more.
นวดแผนไทย, นวดแผนโบราณ, ธุรกิจสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, เปิดร้านสปา
3 ข้อห้ามควรรู้ ก่อน
          การนวดแผนไ
Read more.
เปิดร้านนวดสปา, นวดสปา, นวด, สปา, นวดแผนไทย, นวดแผนโบราณ,
จุดแข็ง จุดอ่อน ของก
การแข่งขันด้านการตลา
Read more.