Spa Knowledgeคอร์สอบรมเปิดร้านสปา เปิดร้านนวด

4 องค์ประกอบร้านนวดสปา ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องรู้

บริการ สปา นวด สุขภาพ

          การเปิดร้านนวดสปา เป็นธุรกิจที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการส่วนหนึ่งอาจไม่มีความรู้ในด้านทักษะการนวดมาก่อน แต่ผ่านการอบรมหลักสูตรธุรกิจสปา เมื่อเปิดร้านนวดสปาหรือทำธุรกิจสปา อาจมีSpa Consultant เป็นที่ปรึกษา ก็สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมีรายได้อย่างมั่นคงและยังยืนได้ แต่ 4 องค์ประกอบต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องรู้และเตรียมความพร้อมไว้ก่อนทำธุรกิจ4 องค์ประกอบร้านนวดสปา ที่ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องรู้1.สถานที่ตั้ง

          ธุรกิจสปา มีหลายประเภทแต่ละประเภทอาจอยู่ในสถานที่ตั้งซึ่งแตกต่างกัน ผ้ประกอบการต้องวางโครงการไว้ก่อนว่าต้องการสถานที่แบบไหน กำหนดขนาดของธุรกิจเพราะพื้นที่ที่จะใช้ทำธุรกิจนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์นั้นๆ หรือไม่ เพื่อจะได้นำมาพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้ง และต้องตรวจสอบว่าทำเลนั้นอยู่ในที่ที่สามารถทำธุรกิจสปาประเภทนั้นได้โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติต่างๆหรือไม่


2.การออกแบบสถานที่และการตกแต่ง

          การออกแบบสถานที่ที่โดดเด่นแตกต่าง ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างหนึ่ง และการเปิดร้านสปายังเป็นสถานบริการเพื่อการบำบัดร่างกาย จิตใจ และอารมณ์การออกแบบสปาจึงนิยมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

                2.1 พื้นที่เพื่อการทำกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย หรือพื้นที่สวนสุขภาพ

                2.2 พื้นที่ทรีตเมนต์ ซึ่งเป็นส่วนที่สงบ และใช้สำหรับเป็นพื้นที่ส่วนเสริมสวยด้วย

                2.3 พื้นที่ที่เหมาะสำหรับลักษณะการอาบเช่น Sauna เเละ Stream

                2.4 พื้นที่สันทนาการเป็นส่วนของการพักผ่อนหลังรับการบริการแล้ว

                2.5 พื้นที่ส่วนที่เป็นน้ำ  ได้แก่ส่วนที่อำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งของธุรกิจสปาประกอบด้วย

สระสปา สระน้ำวน น้ำตก3. อุปกรณ์และเครื่องมือ

          สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือในร้านนวดสปา ประกอบด้วยเตียงนวดตัวตู้อบสมุนไพรอ่างแช่ตัวผ้าที่จำเป็นต้องใช้นั้นมี 3 ขนาด (ผ้าคลุมเตียง ผ้าขนหนูขนาดกลาง และขนดาเล็ก) ล็อคเกอร์เก็บของ อ่างล้างมือ และอื่น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของธุรกิจ


4.บุคลากร

          บุคลากกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ร้านนวดสปาหรือธุรกิจสปาจะต้องมีไว้พร้อมสำหรับงานบริการ ได้แก่

                4.1 พนักงานให้บริการในสปา เช่น นวดหน้า นวดตัว นวดอโรมาและอื่นๆ

                4.2 เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น ผู้จัดการ พนักงานต้อนรับ

                4.3 พนักงานอื่น ๆ เช่น แม่บ้าน คนสวน รปภ เป็นต้น

                ทั้ง 4 องค์ประกอบสำหรับธุรกิจสปาที่ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องรู้ อาจปรับเปลี่ยนเพิ่มลดหรือมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจและการเปิดร้านสปาแต่ละประเภท การรู้องค์ประกอบเหล่านี้มีข้อดีคือช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น

                .

ธุรกิจสปา เปิดร้านนวด การเปิดสปา