Spa Knowledgeคอร์สอบรมรายการเรื่องเล่าธุรกิจสปาเปิดร้านสปา เปิดร้านนวด

3 เทคนิคสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจสปา

ธุรกิจสปา นวด ความงาม

          เทคนิคที่นำมาใช้ในการบริหารด้านการตลาด คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความสำเร็จ เปิดร้านนวดสปา เป็นธุรกิจบริการที่กำลังได้รีบความนิยมจากนักลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจสปาในประเทศไทย ที่กำลังมาแรง 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจการสปาเพื่อสุขภาพกิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย แต่จะทำอย่างไรให้การเปิดร้านสปามีความแตกต่างจากคู่แข่ง 3 เทคนิคต่อไปนี้คือคำตอบ

เทคนิคสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจสปา1.บริหารด้านการให้บริการ

          เทคนิคสร้างความแตกต่างด้วยการบริหารด้านการตลาด ต้องบริหารทุกๆด้านให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจาก

  • ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รูปแบบการให้บริการต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่นมีการ

ผสมผสานการดูแลด้านสุขภาพและความงามไว้ด้วย ด้านพนักงานต้องให้บริการที่สุภาพ เรียบร้อยเป็นกันเอง มีทักษะการนวดอย่างมืออาชีพ

  • ราคาค่าบริการ การเปิดร้านนวดสปา ต้องกำหนดอัตราให้บริการที่เหมาะสมทำให้ผู้ใช้บริการ

ได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าและเกิดความพึงพอใจ

  • ช่องทางการสื่อสารและทำเลที่ตั้ง เน้นการให้บริการโดยเลือกทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางธุรกิจที่ลูกค้า

ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการ มีการสื่อสารข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์เพื่อให้ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

  • การส่งเสริมการขาย จัดให้มีการส่งเสริมการขายหรือการให้บริการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • ส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับพนักงาน โดยจัดให้มีการเรียนนวดสปาเพื่อให้ได้รับความรู้และเทคนิด

วิธีใหม่ๆในการนวด2.สถานที่โดดเด่น

          การเปิดร้านนวดสปา หรือทำธุรกิจสปา ความน่าสนใจของสถานที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ผู้รับบริการต้องการความสงบและผ่อนคลาย เป็นการพักผ่อนแบบองค์รวมทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ การออกแบบตกแต่งร้านตกแต่งสถานที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้3.สร้างความประทับใจด้วยผลิตภัณฑ์

          นอกจากการบริการที่ประทับใจแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับธุรกิจสปา การศึกษาคุณสมบัติและประโยชน์ของชนิดผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ เช่น น้ำมันหอมระเหย

ครีมบำรุงผิว รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการผ่อนคลายเช่น อ่างน้ำ อ่างน้ำเย็นห้องอบไอน้ำ และห้องอบซาวน่า และต้องมีการสำรวจตลาดเพื่อหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

                เทคนิคสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจสปาทั้ง 3 ประการคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการเปิดร้านนวดสปา และยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งด้านการตลาด ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคง