Spa Knowledgeรายการเรื่องเล่าธุรกิจสปาเปิดร้านสปา เปิดร้านนวด

ธุรกิจสปา ทำการตลาดแบบไหน ได้ใจผู้ใช้บริการ

สปา ธุรกิจสปา ความงาม สุขภาพ

ธุรกิจสปา ทำการตลาดแบบไหน ได้ใจผู้ใช้บริการ

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภท ก็คือ การตลาด หรือ Marketing โดยเฉพาะธุรกิตร้าน นวด สปาซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการที่แตกต่างไปจากการทำธุรกิจประเภทอื่นๆ อาชีพค้าขายทั่วไปอาจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพราะสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ และยิ่งในยุคของสังคมออนไลน์ สามารถทำธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ระบบการตลาดกลายเป็นการตลาดแบบไร้พรมแดน ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

ธุรกิจสปา ทำการตลาดแบบไหน ได้ใจผู้ใช้บริการ

                ธุรกิจสปา เป็นงานบริการที่อาจจับต้องไม่ได้เหมือนกับการทำธุรกิจรูปแบบอื่น และทำการตลาดโดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก แต่จะทำการตลาดแบบไหนให้ ได้ใจผู้ใช้บริการ และ ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่งขันที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งแนวคิดต่อไปนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปา

1.สถานที่สะดุดตา

                ร้านนวดสปาคือสถานที่สำหรับผ่อนคลายหรือดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เงียบสงบ การตกแต่งสถานที่ต้องเน้นสงบ ปลอดภัย รื่นรมย์ และมีกลิ่นอายของความเป็นสปาอย่างมีเอกลักษณ์ ข้อดีนอกจากสถานที่สะดุดตาทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการแล้ว ยังทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ธุรกิจของเราได้ง่าย

 

 

2.บริการประทับใจ

                หากเป็นธุรกิจอื่นๆสินค้าต้องโดนใจ แต่การเปิดร้านนวดสปาผู้ใช้บริการต้องได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเข้ารับบริการทั้งในด้านคุณภาพและราคา

 

 

3.ให้บริการครอบคลุมและตอบโจทย์

                เทคนิคทำการตลาดเพื่อให้ได้ใจลูกค้าหรือผู้รับบริการต้องครอบคลุมทุกความต้องการ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด มีบริการที่หลากหลายและหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ผสมผสานเรื่องของสุขภาพกับความงามไว้ด้วยกัน บำบัดด้วยเสียงโยคะบำบัด วารีบำบัด หรืออื่นๆ

 

 

4.สร้างความแตกต่าง

                ธุรกิจสปา อาจให้บริการในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายๆกัน วิธีทำการตลาดให้ได้ใจผู้ใช้บริการหนึ่งในหลายๆข้อก็คือ สร้างความแตกต่างให้ได้  เช่น มีนวัตกรรมใหม่ๆในการให้บริการ เพื่อใช้เป็นจุดขาย

 

 

5.สร้างประโยชน์หรือคืนกำไรให้สังคม

                ธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งการเปิดร้านนวดสปา ต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพและราคา ถือเป็นพื้นฐานในการบริหารด้านการตลาดแต่สิ่งที่ทำให้ได้ใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนหนึ่งคือการทำให้ลูกค้ารู้ว่าธุรกิจนั้นๆ มีความเป็นผู้ให้ และเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน ตัวอย่างง่ายๆ เช่นสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้พืชสมุนไพรที่มีในชุมชนท้องถิ่น หรือเป็นสมุนไพรจากพืชออร์แกนิก และเป็นธุรกิจที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

                สำหรับประโยค “ธุรกิจสปา ทำการตลาดแบบไหน ได้ใจผู้ใช้บริการ” ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาคือคำตอบที่ดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปาทั้งมือใหม่และมืออาชีพ