คอร์สอบรม

สัมมนาเตรียมผู้ดำเนินการศูนย์สุขภาพ เพื่อสู่ความพร้อมการบริหารจัดการแบบ 4.0 (The Holistic Health Management 4.0)

นวด, สุขภาพ, สปา, โรงเรียนสอนสปา

          สำหรับผู้เตรียมตัวทำงานด้านสุขภาพหรือท่านที่ ต้องการทราบระเบียบ กฏเกณฑ์และเทคนิค ของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ  #สปาเพื่อสุขภาพ  หรือ #สถานศึกษาเพื่อสุขภาพ #บริบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ  เพื่อการจัดเตรียมเอกสารและความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาดและคู่มือการการจัดการภายในเพื่อส่งกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การคิดหรือวิธีการหักลดภาษีประกอบการแบบ #กิจการเพื่อสังคมและความร่วมมือภาคราชการ www.thailandholistic.com  สัมมนาเตรียมผู้ดำเนินการศูนย์สุขภาพประเภทต่างๆและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสุขภาพ เพื่อสู่ความพร้อมการบริหารจัดการแบบ 4.0           ( The Holistic Health Management 4.0 )

นวด, สปา, ทำธุรกิจสปา, สุขภาพ, ความงาม, thailandholistic

รายละเอียดการอบรม

ภาคทฤษฎี

 • ประวัติความเป็นมาของการบริการ Health Care (History of Health Care )
 • กฏหมายของธุรกิจ  (Laws of Spa Business)
 • การจัดสรรพื้นที่ (Looking for Premises and Lay out)
 • การออกแบบและสถานแวดล้อม (Design and Space Requirements)
 • การคัดสรรบุคลากร (Staff and Recruitment)
 • ทรีทเมนต์และประเภทขอบบีิการ(Treatment)
 • รายละเอียดของการบริการในศูนย์สุขภาพ (Development of the Spa Menu)
 • การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketing&Promotion)
 • การจัดซื้อ(Purchasing)
 • ทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา (Anatomy&Physiology Revision)
 • ทบทวนทฤษฎีการหัตการ (Massage Theory)
 • ทฤษฎีสมุนไพรบำบัดสากล (Herbal TherapyTheory)
 • สาธิตการบำบัดเพื่อสุขภาพองค์รวม ( Health & Wellness Treatment)
 • สาธิตการดูแลผิวพรรณและความงามเพื่อสุขภาพองค์รวม (Beauty Holistic Treatment)
 • สาธิตการหันถบำบัดเพื่อสุภาพองค์รวมแบบสากล  (classical  movement therapy)
นวด, สปา, ทำธุรกิจสปา, สุขภาพ, ความงาม

สถานที่  อาคาร  วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิทยากร  อาจารย์ ธิญาดา สรารัตร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามและสุขภาพ

ระวัติและผลงานของวิทยากร

          ผู้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การท่องเที่ยวและสปา โดยมีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวางระบบงานสปา ให้กลุ่มโรงแรมทางภาคใต้และธุรกิจสปาเอกชนทั้งในและนอกประเทศกว่า 100 แห่ง

 

ผลงานหนังสือ

เวลาเรียน  วันที่  27 เมษายน  2562  ( 09.00 – 16.00น. )

โทรศัพท์  081 -6524100                  

Line ID  thailandholustic

อำนวยการอบรมโดย  สมาคมฯวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการชุมชน ThailandSE 4.0

วุฒิบัตรการอบรมโดย  สถาบันนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

การแต่งกาย  สุภาพเรียบร้อย

บริการ  อาหารกลางวัน ชา กาแฟและอาหารว่าง   อุปกรณ์สำหรับการสาธิตและเอกสารการอบรม  พร้อมทั้งเปิดกลุ่มให้คำปรึกษา

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ  1,500  บาท