Spa Knowledge

ธุรกิจสปา กับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ธุรกิจสปากับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ, ธุรกิจสปา และประเภทสปาในระดับนานาชาติ, น้ำพุร้อนสปา, สปา, เรียนนวดสปา, สอนสปา, นวด, นวดแผนไทย, สุขภาพ, ธุรกิจสปา, thailandholistic

          เทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ กำลังมาแรง เหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจากการรณรงต์ให้คนให้มาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมๆกับการออกกำลังกาย เช่น การปั่นจักรยานท่องเที่ยว  การเลือกทานพืชผักและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยสปาบำบัด หรือใช้บริการจากร้านนวดสปา และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

ธุรกิจสปา กับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

          เมื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ ตามเทรนด์นิยม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย ธุรกิจสปากับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จึงเป็นการผสมผสานธุรกิจการท่องเที่ยวกับการดูแลสุขภาพไว้ด้วยกัน ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ (Health Promotion Services) เช่น บริการร้านนวดสปา นวดแผนไทย และธุรกิจความงาม

          ในภาพรวมธุรกิจสปาไทย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ให้บริการ เช่น บริการสปาในโรงแรมที่พัก ในรีสอร์ท ร้านนวดสปาตามแหล่งท่องเที่ยว และมีทรัพยากรที่สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ อย่างเช่นการใช้สมุนไพรไทยซึ่งมีสรรพคุณในหลายๆด้าน สามารถใช้บำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ใช้เป็นเครื่องดื่ม เป็นส่วนประกอบในอาหาร และใช้บำรุงดูแลผิวพรรณ ทำให้สปาถูกนำมาผสมสานกับธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นผลให้ธุรกิจบริการในสาขานี้มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง

บริการสปาและนวดแผนไทย จุดขายของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

          การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงการท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นการท่องเที่ยวที่มีหลายรูปแบบเป็นการผสมผสานการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กัน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวจึงนำบริการสปาหรือนำธุรกิจสปา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น  จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งรูปแบบบริการสปาที่นำเป็นมาเป็นจุดขายได้แก่

  • การนวด การอบ และการประคบสมุนไพร
  • การบริการสุวคนธบำบัด
7 วิธีเลือกร้านนวดสปา ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด, นวด, สปา, ธุรกิจสปา,โรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, Thailandholistic
  • บริการวารีบำบัด
น้ำพุร้อนสปา, สปา, เรียนนวดสปา, สอนสปา, นวด, นวดแผนไทย, สุขภาพ, ธุรกิจสปา, thailandholistic
  • การฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพระพุทธศาสนา เพื่อผ่อนคลาย และมีสติ เป็นการดูแลด้านจิตใจ
  • การท่องเที่ยวสวนสมุนไพร และเรียนรู้ภูมิปัญหาการใช้สมุนไพร ร่วมกิจกรรมโภชนาบำบัดด้วยการกินอาหารที่ปรุงจากพืชสมุนไพร

          ธุรกิจสปาที่นำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ อาจให้บริการอยู่ภายในโรงแรมที่พัก ให้บริการอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น การนวดตัวหรือนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลาย หรือเป็นสปาที่ให้บริการอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ เช่น น้ำพุร้อน หรือน้ำแร่ธรรมชาติ  ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจสปา กับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ก็คือทรัพยากรหรือรูปแบบการให้บริการสปา ที่นำมาเป็นจุดขาย หากตอบโจทย์ความต้องการหรือตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยว โอกาสประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วก็เป็นไปได้สูง