Spa Knowledge

7 ข้อผิดพลาดที่นักลงทุนควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา

7ข้อผิดพลาดที่นักลงทุนควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา, เปิดร้านนวดสปา, เปิดร้านนวด, เปิดร้านสปา, สปา, ธุรกิจสปา, หลักสูตรธุรกิจสปา, ร้านนวดสปา, Thailandholistic, Holistic

          การลงทุนในธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยง นักลงทุนส่วนใหญ่จึงพยายามศึกษาเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องที่สนใจจก่อนเลือกลงทุนเสมอ การเปิดร้านนวดสปาก็เช่นเดียวกันนักธุรกิจส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักธุรกิจมือใหม่จะพยามศึกษาข้อมูลจากผู้ที่ประสบความสำเร็จเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจสปาให้ประสบความสำเร็จ แต่นักลงทุนมืออาชีพนอกจากเรียนรู้ความสำเร็จแล้ว ยังศึกษาเรียนรู้ข้อผิดพลาดครบคู่กันไปด้วย

7 ข้อผิดพลาดที่นักลงทุนควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา

          การทำธุรกิจสปา เป็นธุรกิจให้บริการที่แตกต่างจากงานบริการทั่วไป เพราะเป็นการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพที่มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย การเปิดร้านนวดสปาจึงนอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้หรือศึกษาหลักสูตรธุรกิจสปามาบ้าง เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 7 ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คือสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา

          1. รูปแบบธุรกิจสปาไม่สอดคล้องกับการให้บริการ เช่น เน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเพื่อผ่อนคลายซึ่งควรจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศ ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม แต่เปิดเป็นร้านนวดในตึกแถว อาจทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

          2. ขาดการวางแผนธุรกิจ แม้จะมีเป้าหมายต้องการทำเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ประเภทผู้ประกอบการคนเดียว แต่ ธุรกิจสปา เป็นงานบริการที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้มีรายได้ที่หลากหลายและยั่งยืนได้แม้จะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ การมีแผนธุรกิจช่วยประกันความเสี่ยงได้ดีหากเจ้าของร้านไม่สามารถให้บริการได้ก็ยังมีรายได้ด้านอื่น

          3. บุคลากรหรือผู้ให้บริการขาดคุณภาพ ผู้ให้บริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจสปา เพราะสามารถ สร้างความพึงพอใจทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อ ๆไป หรือเกิดการบอกต่อ ขณะเดียวกันหากผู้ให้บริการขาดความรู้ความสามารถ การบอกต่อก็ส่งผลในด้านลบได้เช่นกัน

          4. เมนูการให้บริการขาดความโดดเด่น ร้านนวดสปา เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม ทำให้การแข่งด้าน การตลาดก็รุนแรงตามไปด้วย การออกแบบเมนูต้องนำเสนออัตลักษณ์ของธุรกิจเพื่อสร้าง ความโดดเด่นต่างจากคู่แข่งขัน

          5. ไม่เน้นทำการตลาดทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จหรือต้องใช้ระยะเวลานาน การทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงการเปิดร้านนวดสปา ต้องส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การมอบคูปองส่วนลดให้กับลูกค้า  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทนำเที่ยว หรือการใช้ Social media ประชาสัมพันธ์

          6. ไม่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย  การวางระบบบัญชีรายรับรายจ่ายสำคัญกับการทำธุรกิจสปาทุกประเภทและทุกขนาด เพราะทำให้รับรู้สถานะและผลประกอบการของร้านที่จะนำมาวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาได้ทันเมื่อเห็นว่าธุรกิจเริ่มมีความเสี่ยงหรือขาดสภาพคล่อง

          7. ไม่แยกเงินธุรกิจกับเงินส่วนตัว ข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการร้านนวดสปาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจเล็ก ๆ แต่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการทำธุรกิจทุกประเภท

          ความสำเร็จของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในธุรกิจสปา นอกจากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรธุรกิจสปา อบรมธุรกิจสปา และศึกษาวางแผนด้านการตลาดมาเป็นอย่างดีแล้ว 7 ข้อผิดพลาดที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนควรเรียนรู้ก่อนลงทุนเปิดร้านนวดสปา