#อยู่บ้านก็รู้กัญและกัญได้ #เรียนไว้ใช้เป็น
🎉สมัครกัญช์เลย!!! อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 🎉
**คอร์สออนไลน์ D.I.Y. พืช CBD ทางเลือกเพื่อHomeCare เพื่อรู้รักษ์สุขภาพทั้งเครื่องสำอางและอาหาร ***รุ่นที่ 3
>ทฤษฎีพื้นฐานสมุนไพรพื้นบ้านทางเลือก
>ความเป็นมาของพืชกัญชงชาและกระท่อม
>ข้อห้ามข้อควรระวังและคุณประโยชน์
>แหล่งวัตถุดิบจากที่ถูกต้องตามกฎหมาย
>สาธิตการทำผงปรุงรสอาหารจากส่วนผสมกัญชง
>สาธิตการผสมนำ้มันหอม Terphine Kannabis
>สาธิตการต้มสมุนไพรกระทุ่มเทลดเบาหวาน ความดัน แก้หวัด
>สาธิตการผสม สมุนไพรขัดผิว พอกผิว นวดผ่อนคลาย
ที่มีส่วนผสมตำรับกัญจ์ไทยสัปปายะ เพื่อ D.I.Y. ส่วนบุคคล
> สาธิตการทำยาดมส้มมือโบราณผ่อนคลายสบาย
อบรมสดวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 64 ทาง Zoom Webinar
( 9.00 น. – 16.00 น) #ซักถามวิทยากรในคลาสได้

*** โปรโมชั่น 50 ท่านแรกหรือภายในวันที่ 10 กย.
💥ลงทะเบียนจาก1500 บาท ลดเหลือ 500 พร้อมมีสิทธิ์จับรางวัล
👉พิเศษพร้อมมีสิทธิ์จับรางวัลThai Stick Terpine SET
มูลค่า 2000 บาทฟรี จำนวน 10 ท่าน
👉มีเอกสารโดยละเอียดให้ดาวน์โหลดฟรีทุกท่าน
👉มีวุฒิบัติรับรองการอบรมส่งลิงค์ให้ดาวน์โหลด พร้อมรวมชั่วโมงเพื่อรับการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติ
สาขาไทยสัปปายะได้ตามกำหนดสอบของทางราชการ
#สมัครอารมณ์ดีกัญจ์อบรมได้เลยที่
Chaiyo Green Products
Hot Line : 0816524100

icon

Thailand Holistic Health & Wellness

ชมรมส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพและสุขภาวะองค์รวม

   ชมรมส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพและสุขภาวะองค์รวม มีวัตถุประสงค์เพื่อกลยุทธ์ขับเคลื่อนอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในสถานประกอบการกลุ่มนักส่งเสริมองค์รวมให้เป็นที่ยอมรับ

     มีเป้าหมายที่จะผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียนรวมถึงสร้างการรับรู้และเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไปสู่ภาคส่วนทั่วประเทศ โดยกลุ่มสมาชิก ผู้ดำเนินการทดสอบ ผู้ทดสอบ และผู้ผ่านการทดสอบ ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสาขาต่างๆ

เรียนสปา เรียนนวด อบรมมาตรฐาน วารีบำบัด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ หัตถบำบัด

สาขาไทยสัปปายะหัตถบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฎิบัติงานหัตถการครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
 • การนวดเพื่อสุขภาพ กลุ่มนวดแผนไทย ตามหลักการนวดไทยและกายวิภาคตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานหัตถการแผนไทยสู่สากลอย่างเป็นวิชาการ
 • การนวดเพื่อสุขภาพแผนไทยผสมผสานการใช้สื่อการนวดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามหลักสากล เช่น น้ำมันนวด ครีมนวด สมุนไพรที่เกี่ยวข้องตามตำรับสากลและแผนไทย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก หัตถบำบัด

สาขาสปาตะวันตกหัตถบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ปฎิบัติงานหัตถการครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การนวดเพื่อสุขภาพ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มนวดตะวันออก กลุ่มนวดตะวันตก
 • การขัด และ พอก ผิว พันห่อ ร่างกายแบบต่างๆ
 • การเสริมความงาม ผิวหน้า เล็บ และเส้นผมหนังศีรษะ
 • การดูแลด้านหัตถการ มือ และเท้า
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ วาร่ีบำบัด

สาขาไทยสัปปายะวารีบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านวารีบำบัด แบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
 • การวารีเพื่อสุขภาพแผนไทย การใช้สมุนไพรเพื่อการอาบ อบ แช่ ประคบ พอก ขัด
 • การใช้อุปกรณ์อบไอน้ำและความร้อนแบบกระโจม (STEAMER CABINET)
 • การใช้อุปกรณ์เครื่อง ทำความร้อน ( HEATER EQUIPMENTS) สำหรับส่งเสริมงานหัตถการเพื่อสุขภาพแผนไทย เช่น การจัดลูกประคบ หม้อเกลือ ตามหลักการแพทย์แผนไทยและหลักกายวิภาคศาสตร์แบบสากล
 • การใช้สมุนไพร อบ แช่ ประคบ ตามหลักธาตุเจ้าเรือน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก วารีบำบัด

สาขาสปาตะวันตกวารีบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านวารีบำบัด แบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การวารีเพื่อสุขภาพ กลุ่มส่งเสริมหัตการในน้ำ เช่น Wastu Aishi Floating Treatment และ การวารีบำบัดเพื่อสุขภาพ กลุ่ม Vichy Shower , Scot Hose , Jets Shower
 • การใช้อุปกรณ์แรงดันไอน้ำและความร้อน (STEAMER) Russian Bath , Turkish Bath
 • การใช้อุปกรณ์วารีบำบัดเครื่อง ทำความร้อน (SUANA HEATER) Fin Bath
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมือแรงดันน้ำ ไอน้ำ และ การประคบเพิ่มหรือลดความชื้นของร่างกาย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ โภชนบำบัด

สาขาไทยสัปปายะโภชนบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาบำบัด แบบมาตรฐานสากล  ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การจัดการด้านงานโภชนาการสำหรับส่งเสริมสุขภาพแผนไทยและ ตามหลักสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการ สี่ธาตุเจ้าเรือนตามหลักการโภชนาบำบัดแบบองค์รวมแผนตะวันออกเพื่อสุขภาพแผนไทยอิงหลักวิชาการแบบสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมอย่างเป็นวิชาการ

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก โภชนบำบัด

สาขาสปาตะวันตกโภชนบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาบำบัด แบบมาตรฐานสากล   ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การจัดการด้านงานโภชนาการสำหรับส่งเสริมสุขภาพ ตามหลักสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักการโภชนาบำบัดแบบสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมอย่างเป็นวิชาการ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ สุคนธบำบัด

สาขาไทยสัปปายะสุคนธบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านสมุนไพรคันธบัดแบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การจำแนกกลุ่ม เครื่องหอม ประเภท น้ำหอม เคมีเครื่องหอม  และน้ำมันหอมระเหย อย่างเป็นวิชาการ ตามหลักการกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาแบบสากล
 • การเข้าใจด้านสมุนไพรไทย ประเภทเครื่องหอมแผนไทยองค์รวม
 • การเลือกใช้สมุนไพรตำรับไทย สำหรับบรรเทาและป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • การเข้าใจและคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมุนไพรหอมระเหย
 • การผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 30 ชนิด สำหรับสื่อการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม    และผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • ความสามารถในการเลือกสรร แยกจำแนก ใช้น้ำมันหอมระเหย กลุ่ม 4 ธาตุเจ้าเรือน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไทยและสากล
 •  

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก สุคนธบำบัด

สาขาสปาตะวันตกสุคนธบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านสมุนไพรคันธบัดแบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การจำแนกกลุ่ม เครื่องหอม ประเภท น้ำหอม เคมีเครื่องหอม  และน้ำมันหอมระเหย
 • การเลือกแหล่งผลิตและต้นกำเนิดของสมุนไพรหอมระเหยที่นำมาใช้
 • การเลือกใช้สมุนไพรหอมระเหย สำหรับบรรเทาและป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • การเข้าใจและคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมุนไพรหอมระเหย
 • การผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอโรมาเธอราปี สำหรับสื่อการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม    และผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • ความสามารถในการเลือกสรร แยกจำแนก ใช้น้ำมันหอมระเหย กลุ่ม Energizing  , Relaxing , Refreshing   ได้อย่างถูกต้อง
 • การผสมน้ำมันหอมระเหย กับ เบสผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ ให้สมควรกับปริมาณและสมดุลกับคุณประโยชน์
ธุรกิจสปากับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ, ธุรกิจสปา และประเภทสปาในระดับนานาชาติ, น้ำพุร้อนสปา, สปา, เรียนนวดสปา, สอนสปา, นวด, นวดแผนไทย, สุขภาพ, ธุรกิจสปา, thailandholistic
ธุรกิจสปา กับการท่อง
เทรนด์การดูแลสุขภาพด
Read more.
7ข้อผิดพลาดที่นักลงทุนควรรู้ก่อนเปิดร้านนวดสปา, เปิดร้านนวดสปา, เปิดร้านนวด, เปิดร้านสปา, สปา, ธุรกิจสปา, หลักสูตรธุรกิจสปา, ร้านนวดสปา, Thailandholistic, Holistic
7 ข้อผิดพลาดที่นักลง
          การลงทุนใน
Read more.
ธุรกิจสปา นวด ความงาม
3 เทคนิคสร้างความแตก
เทคนิคที่นำมาใช้ในกา
Read more.