🔰หลักสูตรการอบรมและเตรียมความพร้อม
เพื่อทดสอบมาตรฐานในสาขา Holistic Health & Wellness
🔰การอบรมครบวงจรทั้งการบริหารจัดการ ทั้งแบบ ออนไลน์
และการปฏิบัติการ ในหลักสูตร Long Term Wellness
เพื่อจดแจ้งประกอบการได้ตามระเบียบ กิจการเพื่อสังคมผู้สูงอายุ
🔰หลักสูตรสุคนธบำบัด พร้อมการบริหารจัดการธุรกิจ
🔰หลักสูตรพิเศษนักรัตนชาติบำบัด
🔰สัมนานันทนาการสำหรับเป็นหมู่คณะและส่วนบุคคล

📌สอบถามพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษ

✅ Line ID : @thailandholistic (มี @ )

Hot Line : 0816524100

icon

Thailand Holistic Health & Wellness

ชมรมส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพและสุขภาวะองค์รวม

   ชมรมส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพและสุขภาวะองค์รวม มีวัตถุประสงค์เพื่อกลยุทธ์ขับเคลื่อนอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในสถานประกอบการกลุ่มนักส่งเสริมองค์รวมให้เป็นที่ยอมรับ

     มีเป้าหมายที่จะผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียนรวมถึงสร้างการรับรู้และเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไปสู่ภาคส่วนทั่วประเทศ โดยกลุ่มสมาชิก ผู้ดำเนินการทดสอบ ผู้ทดสอบ และผู้ผ่านการทดสอบ ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสาขาต่างๆ

เรียนสปา เรียนนวด อบรมมาตรฐาน วารีบำบัด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ หัตถบำบัด

สาขาไทยสัปปายะหัตถบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฎิบัติงานหัตถการครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
 • การนวดเพื่อสุขภาพ กลุ่มนวดแผนไทย ตามหลักการนวดไทยและกายวิภาคตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานหัตถการแผนไทยสู่สากลอย่างเป็นวิชาการ
 • การนวดเพื่อสุขภาพแผนไทยผสมผสานการใช้สื่อการนวดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามหลักสากล เช่น น้ำมันนวด ครีมนวด สมุนไพรที่เกี่ยวข้องตามตำรับสากลและแผนไทย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก หัตถบำบัด

สาขาสปาตะวันตกหัตถบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ปฎิบัติงานหัตถการครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การนวดเพื่อสุขภาพ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มนวดตะวันออก กลุ่มนวดตะวันตก
 • การขัด และ พอก ผิว พันห่อ ร่างกายแบบต่างๆ
 • การเสริมความงาม ผิวหน้า เล็บ และเส้นผมหนังศีรษะ
 • การดูแลด้านหัตถการ มือ และเท้า
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ วาร่ีบำบัด

สาขาไทยสัปปายะวารีบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านวารีบำบัด แบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
 • การวารีเพื่อสุขภาพแผนไทย การใช้สมุนไพรเพื่อการอาบ อบ แช่ ประคบ พอก ขัด
 • การใช้อุปกรณ์อบไอน้ำและความร้อนแบบกระโจม (STEAMER CABINET)
 • การใช้อุปกรณ์เครื่อง ทำความร้อน ( HEATER EQUIPMENTS) สำหรับส่งเสริมงานหัตถการเพื่อสุขภาพแผนไทย เช่น การจัดลูกประคบ หม้อเกลือ ตามหลักการแพทย์แผนไทยและหลักกายวิภาคศาสตร์แบบสากล
 • การใช้สมุนไพร อบ แช่ ประคบ ตามหลักธาตุเจ้าเรือน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก วารีบำบัด

สาขาสปาตะวันตกวารีบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านวารีบำบัด แบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การวารีเพื่อสุขภาพ กลุ่มส่งเสริมหัตการในน้ำ เช่น Wastu Aishi Floating Treatment และ การวารีบำบัดเพื่อสุขภาพ กลุ่ม Vichy Shower , Scot Hose , Jets Shower
 • การใช้อุปกรณ์แรงดันไอน้ำและความร้อน (STEAMER) Russian Bath , Turkish Bath
 • การใช้อุปกรณ์วารีบำบัดเครื่อง ทำความร้อน (SUANA HEATER) Fin Bath
 • การใช้อุปกรณ์เครื่องมือแรงดันน้ำ ไอน้ำ และ การประคบเพิ่มหรือลดความชื้นของร่างกาย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ โภชนบำบัด

สาขาไทยสัปปายะโภชนบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาบำบัด แบบมาตรฐานสากล  ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การจัดการด้านงานโภชนาการสำหรับส่งเสริมสุขภาพแผนไทยและ ตามหลักสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการ สี่ธาตุเจ้าเรือนตามหลักการโภชนาบำบัดแบบองค์รวมแผนตะวันออกเพื่อสุขภาพแผนไทยอิงหลักวิชาการแบบสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมอย่างเป็นวิชาการ

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก โภชนบำบัด

สาขาสปาตะวันตกโภชนบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาบำบัด แบบมาตรฐานสากล   ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

 • การจัดการด้านงานโภชนาการสำหรับส่งเสริมสุขภาพ ตามหลักสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักการโภชนาบำบัดแบบสากล
 • การวิเคราะห์จัดการเมนูโภชนาการตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมอย่างเป็นวิชาการ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน,สอนสปา,อบรมสปา,สอนนวด

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน ไทยสัปปายะ สุคนธบำบัด

สาขาไทยสัปปายะสุคนธบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านสมุนไพรคันธบัดแบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การจำแนกกลุ่ม เครื่องหอม ประเภท น้ำหอม เคมีเครื่องหอม  และน้ำมันหอมระเหย อย่างเป็นวิชาการ ตามหลักการกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาแบบสากล
 • การเข้าใจด้านสมุนไพรไทย ประเภทเครื่องหอมแผนไทยองค์รวม
 • การเลือกใช้สมุนไพรตำรับไทย สำหรับบรรเทาและป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • การเข้าใจและคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมุนไพรหอมระเหย
 • การผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 30 ชนิด สำหรับสื่อการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม    และผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • ความสามารถในการเลือกสรร แยกจำแนก ใช้น้ำมันหอมระเหย กลุ่ม 4 ธาตุเจ้าเรือน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไทยและสากล
 •  

คอร์สอบรม มาตราฐานฝีมือแรงงาน สปาตะวันตก สุคนธบำบัด

สาขาสปาตะวันตกสุคนธบำบัด เพื่อรับรองมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านสมุนไพรคันธบัดแบบมาตรฐานสากล ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • การจำแนกกลุ่ม เครื่องหอม ประเภท น้ำหอม เคมีเครื่องหอม  และน้ำมันหอมระเหย
 • การเลือกแหล่งผลิตและต้นกำเนิดของสมุนไพรหอมระเหยที่นำมาใช้
 • การเลือกใช้สมุนไพรหอมระเหย สำหรับบรรเทาและป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • การเข้าใจและคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสมุนไพรหอมระเหย
 • การผสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอโรมาเธอราปี สำหรับสื่อการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม    และผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 • ความสามารถในการเลือกสรร แยกจำแนก ใช้น้ำมันหอมระเหย กลุ่ม Energizing  , Relaxing , Refreshing   ได้อย่างถูกต้อง
 • การผสมน้ำมันหอมระเหย กับ เบสผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ ให้สมควรกับปริมาณและสมดุลกับคุณประโยชน์
วิธีสร้างรายได้ขยายตลาดธุรกิจสปาอย่างมืออาชีพ, ธุรกิจสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, สอนสปา, สอนนวด, ธุรกิจ, Thailandholistic
สร้างแบรนด์ร้านนวดสป
การเปิดร้านนวดสปาหรื
Read more.
วิธีสร้างรายได้ขยายตลาดธุรกิจสปาอย่างมืออาชีพ, ธุรกิจสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, สอนสปา, สอนนวด, ธุรกิจ, Thailandholistic
วิธีสร้างรายได้ ขยาย
          เชื่อว่าเป
Read more.
สปา ธุรกิจสปา ความงาม สุขภาพ
ธุรกิจสปา ทำการตลาดแ
ธุรกิจสปา ทำการตลาดแ
Read more.