Spa Knowledge

3 กลยุทธ์ด้านการตลาด สำหรับผู้ประกอบการร้านนวดสปา

3กลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการร้านนวดสปา, ธุรกิจสปา, สปา, นวด, เรียนนวด, สอนนวด, เรียนสปา, สอนสปา, thailandholistic

          ในการบริหารธุรกิจสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจทุกประเภทจะต้องพบเจอ ก็คือ การแข่งขันด้านการตลาดจากคู่แข่งที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะธุรกิจที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจอย่างเช่น ร้านนวดสปา และสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับคู่แข่งได้ดีที่สุดก็คือ กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์คืออะไร และอะไรบ้างที่สามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด บทความนี้มีคำตอบ

3 กลยุทธ์ด้านการตลาด สำหรับผู้ประกอบการร้านนวดสปา

          ร้านนวดสปา เป็นธุรกิจการให้บริการที่มีหลายรูปแบบ  เช่น การนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพ และการนวดเพื่อสุขภาพทำให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลาย หายเหนื่อยล้าจากภาระหน้าที่ ดังนั้นเรื่องของสถานที่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับคู่แข่งด้านการตลาด ได้ 3 ด้าน ดังนี้

1.กลยุทธ์ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม

          การตกแต่งและจัดสถานที่ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างและทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนวดสปา รู้สึกประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำหรือทำให้เกิดการบอกต่อได้ เช่น

 • ตกแต่งสถานที่ให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และความเป็นธรรมชาติ
 • การต้อนรับควรจัดแบ่งพื้นที่ให้แยกจากส่วนให้บริการนวดสปา อย่างชัดเจน
 • จัดบรรยากาศภายในบริเวณร้าน ในห้องนวด หรือภายในห้องพักผ่อนด้วยกลิ่นหอมอย่างเหมะสม
 • สถานที่สะอาด มีระบบดูแลรักษาที่ดีและสม่ำเสมอ ภายในสถานบริการควรมีแผนผังหรือป้ายแสดงจุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
 • สร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงที่เหมาะสม ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย
7 วิธีเลือกร้านนวดสปา ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด, นวด, สปา, ธุรกิจสปา,โรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, Thailandholistic

2.กลยุทธ์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

          สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ภายในร้านนวดสปา นอกจากบ่งบอกคุณภาพของธุรกิจแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เช่น

 • มีตู้ล็อคเกอร์ให้ลูกค้าเก็บทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าอย่างปลอดภัย ระหว่างการนวด
 • มีบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • มีบริการให้คำแนะนำปรึกษา
 • มีห้องหรือบริเวณให้ผู้รับบริการได้พักผ่อน

3.การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

          กระแสเรื่องการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการร้านนวดสปา ต้องให้ความสำคัญ และสามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเป็นจุดขายให้กับธุรกิจสปาได้ เช่น

 • มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
 • มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบจัดการน้ำเสีย
 • มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะ
 • ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า และกล่องกระดาษในการบรรจุหีบห่อสินค้า หรือสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา

          กลยุทธ์การตลาดทั้ง 3 ด้าน อาจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาเห็นเป็นเรื่องปกติ เพราะร้านนวดสปาหลาย ๆ แห่งอาจมีการบริหารจัดการอยู่แล้ว แต่ในด้านการบริหารหากกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด จะทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างและทำให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ