Spa Knowledge

7 ประเภทธุรกิจสปา รู้ก่อนลงทุน ทำแล้วไม่มีเจ๊ง

ธุรกิจสปา, หลักสูตรธุรกิจสปา, เรียนสปา, สอนสปา, สปา, นวด, สุขภาพ, thailandholistic

          ธุรกิจสปา เป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติแบบองค์รวม หรือหมายถึงการให้บริการด้วยการนวดแผนไทย การนวดเสริมสวย การนวดแบบตะวันออก การนวดแบบตะวันตก และการบำบัดแบบแพทย์ทางเลือก ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ  ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจ  ผ่านการเรียนนวดสปา หรือจบหลักสูตรธุรกิจสปา มาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำธุรกิจ

7 ประเภทธุรกิจสปา รู้ก่อนลงทุน ทำแล้วไม่มีเจ๊ง

          สปา เป็นธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ในประเทศไทยมีการเปิดให้บริการหลายลักษณะซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสปา โดยองค์กรสปาระหว่างประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสปา แบ่งธุรกิจสปาออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

1. Destination Spa

          ธุรกิจสปา ประเภทนี้ เปิดให้บริการด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยบริการสปาโดยเฉพาะ มีบริการห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการอย่างครบวงจรโดยเข้าพักจะเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โปรแกรมที่สถานบริการสปาจัดเตรียมไว้ เช่น โปรแกรมคลายความเครียด โปรแกรมทำสมาธิและดูสุขภาพจิต

ธุรกิจสปา, หลักสูตรธุรกิจสปา, เรียนสปา, สอนสปา, สปา, นวด, สุขภาพ, thailandholistic

2. Resort/Hotel Spa

          Resort หรือ Hotel Spa เป็นธุรกิจสปาที่ให้บริการในรีสอร์ตหรือโรงแรม วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียด เหมาะสำหรับรีสอร์ตหรือโรงแรมที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เช่น สถานที่พักตากอากาศ ริมทะเล บ่อน้ำร้อน หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ

 

3. Day Spa/City Spa

          สปาประเภทนี้ เปิดเป็นสถานให้บริการอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญ หรือในเมืองใหญ่ๆ เน้นการให้บริการนวดเสริมความงาม และการผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหย  พนักงานส่วนใหญ่ เรียนนวดสปามาโดยเฉพาะ  ขึ้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากสะดวกและรวดเร็ว สามารถใช้บริการในระหว่างวันได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าพัก

4. Medical Spa

          ธุรกิจสปารูปแบบนี้ ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการจะต้อง เรียนนวดสปา หรือผ่านหลักสูตรธุรกิจสปามาก่อน เพราะเป็นการบำบัดรักษาควบคู่กับศาสตร์ทางการแพทย์  และมีการใช้เครื่องมือแพทย์บางอย่างภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เป็นธุรกิจที่นิยมเปิดอยู่ในสถานรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล หรือคลินิก

ธุรกิจสปา, หลักสูตรธุรกิจสปา, เรียนสปา, สอนสปา, สปา, นวด, สุขภาพ, thailandholistic

5. Mineral Spring Spa

          Mineral Spring Spa เป็นบริการสปาตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นบ่อน้ำร้อน หรือน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

6. Club Spa

          ธุรกิจสปา ประเภทนี้ส่วนใหญ่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิก  โดยจะมีการผสมผสานกับการออกกำลังกายเพื่อให้บริการกับสมาชิกที่ต้องการการผ่อนคลายหลังจากออกกำลังกายแล้ว หรือดูแลสุขภาพร่างกาย พร้อมกับบริการด้านอื่นๆ

7. Cruise / Ship Spa

          เป็นธุรกิจสปาที่ให้บริการอยู่บนเรือสำราญ เช่น การนวดแบบต่างๆ การออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การบริการอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสุขสบาย และรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการเดินทาง

          การเป็นเจ้าของธุรกิจสปา ให้มีรายได้อย่างอย่างยืน ทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนวดสปา เรียนรู้หลักสูตรธุรกิจสปา อย่างเข้าใจแล้ว การเรียนรู้ประเภทของสปาก่อนตัดสินใจลงทุนถือว่าสำคัญและจำเป็น เพราะการเลือกลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยประกอบหลายๆด้าน โอกาสประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นเดียวกัน