Spa Knowledge

กลยุทธ์ด้านการตลาด ธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ, ,เรียนสปา ,นวดสปา , สปา ,สอนปสา ,ธุรกิจสปา ,thailandholistic ,สุขภาพองค์รวม, ร้านนวดสปา

          ปัญหาเรื่องคู่แข่งด้านการตลาด เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับการทำธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ที่กำลังได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ  เมื่อธุรกิจได้รับความสนใจหรือกำลังอยู่ในกระแสคู่แข่งก็ย่อมมีมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการ บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสำหรับธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ด้านการตลาด ธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

          กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง แนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดสรรทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการให้บริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านนวดสปาของกลุ่มผู้บริโภค ดังนี้

          1. เลือกจากสถานที่ตั้งของธุรกิจสปา เนื่องจากสปาเป็นธุรกิจบริการที่มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็จะเหมาะกับสถานที่ตั้งที่แตกต่างกันด้วย เช่น เช่น บริการนวดน้ำมัน สถานที่ตั้งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่นิยมกันมาก ก็คือคือ สถานที่บริการสปาลักษณะที่ตั้งเดี่ยวๆ ระยะเวลาในการใช้บริการสปาต่อครั้ง คือ 2 ชั่วโมง จุดประสงค์หลักของกลุ่มนักท่องเที่ยว คือ เพื่อผ่อนคลายความเครียด

          2. ความมีชื่อเสียงของแบรนด์ธุรกิจ หรือชื่อร้านนวดสปา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือ บริการสปา มีทรีตเม้นต์หลายอย่างให้เลือก การรักษาแผนไทยเป็นการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด มีสิ่งอำนวยความสะดวกเสริม เช่น ห้องอบไอน้ำ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส โยคะ และไม่มีบริการอื่นแอบแฝง

          3. พิจารณาจากอัตราค่าให้บริการ  ราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสปาที่อื่นๆ มีราคาค่าบริการให้เลือกหลายระดับ มีการแสดงราคาค่าบริการที่ชัดเจน  หรือมีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล

รูปแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด ธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

  • มุ่งเน้นการนำเสนอธุรกิจ โดยมีเอเยนซี่ทัวร์เป็นสื่อกลางช่วยประสานงาน
  • มีระบบการชาระเงินค่าบริการที่สะดวกและหลายช่องทาง สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทำเลที่ตั้งของร้านนวดสปาสะดวกสบายต่อการเดินทาง
  • การใช้บริการสปารวมอยู่ในแพ็คเก็จการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
  • มีการแถมฟรีทรีตเม้นท์หรือจัดโปรโมชั่น เมื่อซื้อเป็นแพ็คเก็จหรือเป็นกรุ๊ป
  • พนักงานผู้ให้บริการสามารถสื่อสารได้หลายภาษา สามารถแนะนาวิธีปฏิบัติตัวแก่ผู้รับบริการได้ พนักงานมีทักษะการนวดที่ดี และกิริยามารยาทของพนักงานสุภาพเรียบร้อยดี
  • การตกแต่งร้านนวดสปาที่มีอัตลักษณ์แบบไทย สถานที่สะอาดและมีความเป็นส่วนตัวของห้องนวด 

          กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการของธุรกิจสปา และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มีหลายรูปแบบ แม้การบริการพื้นฐานจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน  หากผู้ประกอบการให้ความสนใจพัฒนาหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เกิดความแตกต่าง ก็สามารถนำมาเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์การบริหารที่นำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจได้