รายการเรื่องเล่าธุรกิจสปา

วิธีสร้างรายได้ ขยายตลาดธุรกิจสปา อย่างมืออาชีพ

สปา ธุรกิจสปา นวด สร้างรายได้

          เชื่อว่าเป้าหมายสู่ความสำเร็จของคนที่ทำธุรกิจสปา ไม่ได้อยู่ที่การมีรายได้จากการเปิดร้านนวดสปา เพียงแห่งเดียว นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดหวังที่จะพัฒนาและขยายสาขาเพื่อให้ธุรกิจสปา เติบโต แบรนด์ธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถสร้างรายได้ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมืออาชีพ บทความนี้มีคำตอบ

วิธีสร้างรายได้ ขยายตลาดธุรกิจสปา อย่างมืออาชีพ

          ธุรกิจสปาหรือเปิดร้านนวดสปา ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านให้บริการเป็นหลักความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ที่มาใช้บริการในสปา ก็คือคนที่ต้องการพักผ่อน ผ่อนคลายและดูแลรักษาสุขภาพ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เมื่อประสบความสำเร็จจากการบริหารร้านแรกหรือสาขาแรก ก็ต้องการที่จะขยายธุรกิจสปาออกไปเพื่อความมั่นคงของธุรกิจและรายได้ สำหรับการขยายตลาดธุรกิจสปา อย่างมืออาชีพศึกษาจากงานวิจัยกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจนวดแผนไทยและสปา มีแนวทางที่น่าสนใจ ดังนี้

1.รักษาคุณภาพของร้านนวดสปาที่มีอยู่เดิม

          ผู้ประกอบการที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการขยายสาขา สาเหตุหนึ่งมาจากทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการเปิดร้านสปาสาขาใหม่ ขาดการพัฒนาและรักษาคุณภาพของร้านนวดสปาเดิมที่มีอยู่ ความสำคัญของการรักษาคุณภาพการให้บริการของร้านเดิม นอกจากเรื่องความมั่นคงของรายได้แล้ว ยังสร้างประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสปาให้กับผู้ประกอบการที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆสาขา2.สร้างเสริมประสบการณ์

          การสร้างเสริมประสบการณ์ ทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อบรมธุรกิจสปาให้กับพนักงาน หรือผู้ประกอบการเรียนรู้จากหลักสูตรธุรกิจสปาที่เป็นคอร์สสั้นๆ ซึ่งความรู้และการเสริมสร้างประสบการณ์เหล่านี้ นอกจากจะทำให้การบริหารธุรกิจสปามีคุณภาพ แล้วสามารถก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสปาแล้ว  ยังเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำคัญอีกด้วย3.รักษาชื่อเสียงและสร้างมาตรฐานการให้บริการ

          ธุรกิจสปาที่ประสบความสำเร็จ สามารถขยายสาขาออกไปได้มาก ส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นในแบรนด์หรือชื่อเสียงของร้านนวดสปานั้นๆ การรักษาชื่อเสียงและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยมเท่าเทียมกันทุกสาขาก็จะทำให้การขยายตลาดธุรกิจสปาประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว4.พนักงานให้บริการคุณภาพ

          ธุรกิจสปามีหลายประเภท สำหรับประเทศไทยธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ซึ่งผู้ประกอบการที่ขยายธุรกิจออกไปหลายๆสาขา อาจคงรูปแบบการให้บริการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไว้เหมือนๆกันหรือมีการผสมผสานหลายๆประเภทไว้ด้วยการ เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น

                การให้บริการที่ครอบคลุมหลายๆรูปแบบพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะความรู้ในแต่ละด้าน และปลูกฝังให้มีใจรักในงานบริการ โดยการจัดอบรมพนักงานจากบริษัทหรือองค์กรที่รับconsult สปาเพราะจะทำให้พนักงานได้พูดคุยปรึกษาปัญหาที่ได้พบเจอ และรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการสปา ที่สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเป็นประจำ5.ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

          เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจในทุกๆประเภท การมีเว็บไซต์หรือเว็บเพจ เพื่อให้มีหน้าร้านอยู่บนสังคมออนไลน์ มีความสำคัญมาก เพื่อใช้ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการเปิดร้านนวดสปา ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว

                ทั้ง 5 ขั้นตอนคือวิธีสร้างรายได้ ขยายตลาดธุรกิจสปา อย่างมืออาชีพ และทำให้ผู้ประกอบการหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้ว เมื่อคนอื่นทำได้ทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จในการเปิดร้านนวดสปาได้เช่นเดียวกัน