Spa Knowledge

วิธีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการนวดสปา

          สินค้าดีการบริการมีคุณภาพ อาจยังไม่เพียงพอสำหรับการบริหารร้านนวดสปาให้ประสบความสำเร็จ เพราะเมื่อธุรกิจสปา เป็นธุรกิจทำเงินการแข่งขันด้านการตลาดก็จะเน้นไปที่การให้บริการและคุณภาพของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทำให้เมนูการให้บริการของแต่ละร้านมีความโดดเด่นน่าสนใจไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรบริหารธุรกิจสปาอย่างไรให้มีความแตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด บทความนี้มีคำตอบ

วิธีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของการนวดสปา

          โดยทั่วไปโครงสร้างการบริหารธุรกิจสปา จะแบ่งเป็นธุรกิจสปาขนาดใหญ่และร้านนวดสปาขนาดเล็ก แต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ วิธีบริหารเพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันคือหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจเกือบทุกประเภท สำหรับการบริหารธุรกิจสปามีวิธีที่ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

1.ศึกษาข้อมูลกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

          การสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ประกอบการอาจเริ่มศึกษาข้อมูลตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดร้านนวดสปา แต่วิธีบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ควรศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปิดร้านนวดสปาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงอาจแตกต่างกัน เช่น ช่วง Low Season และ High Season หรือเป็นช่วงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาพักผ่อน เป็นช่วงเดินทางศึกษาดูงานหรือเทศกาลท่องเที่ยวของคนไทย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวางแผนบริหารการตลาดให้มีความแตกต่างได้ เช่น จัดโปรโมชั่น จัดกิจกรรม  ปรับเมนูการให้บริการให้สอดคล้องและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

2.บริหารและปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์

          การสร้างความแตกต่างที่ทำให้กลุ่มลูกค้าสัมผัสหรือเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ก็คือปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์  เช่น การจัดรูปแบบของแพคเกจเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานบริการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงสินค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงรูปแบบหรือแพคเกจการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย

3.สร้างความแตกต่างด้านราคา

          วิธีสร้างความแตกต่างด้านราคา สำหรับร้านนวดสปาทำได้หลายรูปแบบแต่สิ่งที่ให้ความสำคัญและระมัดระวังก็คือไม่เป็นการปรับลดเพื่อตัดราคา แต่เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ เช่น ปรับลดหรือเพิ่มราคาโดยมีบริการเสริมเป็นตัวกำหนดราคาให้ลูกค้าเลือก

7 วิธีเลือกร้านนวดสปา ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด, นวด, สปา, ธุรกิจสปา,โรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, Thailandholistic

4.สร้างความแตกต่างจากช่องทางการให้บริการ

          การบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ความรวดเร็วในการให้บริการหรือการทำธุรกิจเชิงรุกสามารถสร้างความแตกต่างด้านการแข่งขันได้ เช่น ติดต่อบริษัททัวร์เพื่อเสนอแพคเกจการให้บริการ  หรือเน้นขายงานบริการจากร้านนวดสปาให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักในรีสอร์ทหรือโรงแรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

5.สร้างความแตกต่างด้วยวิธีทำการตลาดเชิงรุก

          ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นที่นิยมทั้งจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ เช่น รับจัดอีเว้นท์นวดผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า นอกสถานที่ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือตามงานอีเว้นท์

          วิธีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านนวดสปา สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถของผู้บริหารหรือผู้ประกอบ ซึ่งอาจพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยทั้งกำลังซื้อของกลุ่มผู้รับบริการ และรูปแบบในการให้บริการ เมื่อสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ธุรกิจก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

7 วิธีเลือกร้านนวดสปา ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด, นวด, สปา, ธุรกิจสปา,โรงเรียนสอนสปา, เปิดโรงเรียนสอนสปา, Thailandholistic